1 ― 2 ― 3 ― 4

8.—9. 11. 2021 v Praze, Centrum architektury a městského plánování

O FESTIVALU

PROČ

Byrokracie, která je kompetentnější
a sebevědomější při řešení velkých sociálních,
ekonomických a politických výzev
naší doby – to je to, co chceme podporovat.

JAK

Chceme kultivovat pozitivní vztah
k veřejnému sektoru a také větší
odhodlání a chuť k experimentu
a inovaci ve veřejné správě.

CO

Festival kreativní byrokracie podporuje
a propojuje úředníky a jejich spojence –
ty, kteří na všech úrovních státní správy
i samosprávy mění svět k lepšímu.
Oslavuje inovace ve veřejném sektoru
a jejich přínos k lepšímu, udržitelnějšímu
a spravedlivějšímu světu. Hledá odpovědi
na otázky a výzvy úředního světa skrze
odborné diskuse i praktické workshopy.

PŘI PRVNÍM ROČNÍKU
FESTIVALU SI BUDEME
POKLÁDAT ZEJMÉNA
TYTO OTÁZKY:

Kreativní byrokracie
a organizační kultura

Jak je potřeba proměnit organizační
kulturu, aby se veřejná instituce
otevřela inovacím?

Děláme to dobře –
ale jak to měříme?

Děláme svou práci dobře,
umíme to ale změřit v sektoru,
který není definován ziskem?

Zjednodušení
a digitální stezky k němu

Jak vypadá úřad, ve kterém
jsou digitální nástroje cestou
k dostupnější veřejné službě?

Říkej mi to něžně!

Jak dobře mluvit o tom, co děláme
mezi sebou i s ostatními a neposílat
nesrozumitelná lejstra?

Data jako hnací
hřídel byrokracie

A jaké možnosti nám
otevírají nová a velká data?

KONTAKT

Festival proběhne 8.–9. 11. 2021
v Centru architektury
a městského plánování CAMP

Adresa:
Vyšehradská 51,
Praha 2
Areál Emauzského kláštera

Veřejná doprava:
Metro B, stanice Karlovo náměstí,
Tramvajová zastávka Karlovo náměstí,
Moráň nebo Palackého náměstí.

Email:
info@creativebureaucracy.cz

PROGRAMOVÉ SCHÉMA
PONDĚLÍ 8. 11. 2021

KREATIVNÍ BYROKRACIE
A ORGANIZAČNÍ KULTURA

Oxymorón, který vás ve škole neučili: Tvůrčí úřednictvo! Nároky na kvalitu moderní veřejné správy si lze jen těžko představit. Skutečně úkol pro superúředníky – pohybovat se v úzkém administrativně právním rámci, pokoušet se držet krok s neustále se proměňujícím světem, neustále myslet na koncového uživatele produktů a služeb – občana, být mezinárodně propojení, digitalizovaní, a to všechno zatímco se vám každé čtyři roky mění vedení. Tohle zvládat vyžaduje mimo jiné notnou dávku otevřenosti, kreativity i schopnosti se učit z nezdarů. Naším přístupem, naším přesvědčením a vzájemným očekáváním utváříme organizační kulturu a ta zpátky utváří nás. Jak pěstovat inovační organizační kulturu ve veřejných institucích?

DĚLÁME TO DOBŘE –
ALE JAK TO MĚŘÍME?

Ve světě, kde neexistuje zisk a který poskytuje služby ve “veřejném zájmu,” je často obtížné zjistit či změřit, jak dobře věci děláme. Co je to vlastně taková inovativní veřejná správa? Co všechno ovlivňuje kvalitní a inovativní rozvoj? Velký vliv má často právě to měkké a neviditelné – kultura, přístupy, kolektivní nastavení myslí. Dá se vůbec uchopit takováto měkká infrastruktura, kterou je organizační kultura, aby se mohl dále pěstovat? Je to snaha měřit neměřitelné a nebo je to je zkrátka komplikovanější? Jaké ukazatele má smysl sledovat, co všechno má smysl se pokusit kvantifikovat?

ÚTERÝ 9. 11. 2021

ŘÍKEJ MI TO NĚŽNĚ!

Jakým jazykem s námi mluví úřad? Jak budovat důvěru ve veřejné instituce v době ekonomiky pozornosti, datových schránek i behaviorální vědy? Jak se cítíte, když otevíráte obálku s pruhem, a chtěli byste se cítit jinak? Profesionální státní služebníci i specialisté na komunikaci hledají společně způsoby, jak mluvit s občany srozumitelně, účelně (něžně, ohleduplně, věcně, dobře, skvěle… jak vlastně?)

ZJEDNODUŠENÍ
A DIGITÁLNÍ STEZKY
K NĚMU

Nové nástroje nabízí veřejnému sektoru nekonečné možnosti zjednodušení a lepšího poskytování veřejné služby. Nenabízí je však bezplatně – požadují tvůrčí myšlení, ochotu testovat meze fantazie i resortů. Je moderní stát UX designér? Je digitální formulář ten naskenovaný, ten inteligentní, nebo snad ten, který vlastně ani není potřeba? Lze si digitální budoucnost objednat na amazonu, nebo od nás očekává změnu postoje? Hrdinové digitalizace ve veřejném sektoru a jejich obdivovatelé sdílejí vlastní příběhy pokusů a omylů při hledání jednoduché a dobře odvedené veřejné služby.

DATA JAKO HNACÍ
HŘÍDEL BYROKRACIE

Co jste dřív mlhavě tušili, pro to jsou dnes nepochybně nějaká data. Každé zahájené řízení, poslaný dopis, přijatá platba, zveřejněné rozhodnutí, zjištěné pochybení, spravedlivé rozhořčení stěžovatele i úlevné nadšení žadatelky lze dnes kvantifikovat a využít pro lepší službu zítra. Co se k tomu musíme naučit a čemu bychom se měli vyhnout? Jak vypadá práce úředníka v zemi, kde rutinní procesy ovládá server, který nikdy nespí a stávkuje jen občas?

Kdo to připravuje
Partneři