1 ― 2 ― 3 ― 4

7.—9. 11. 2022 v Praze, (nejen) Centrum architektury a městského plánování

První dva dny festivalu proběhnou především ve znamení přednášek a diskusí.
Třetí den je věnovaný praktickým workshopům.

Festival se koná pod záštitou ministra vnitra Víta Rakušana a je realizován s finanční podporou hl.m. Prahy.

O FESTIVALU

PROČ

Česko potřebuje důvěryhodnou, kompetentní,
otevřenou a sebevědomou veřejnou správu.
Proto, abychom obstáli před výzvami propojeného světa.

JAK

Chceme kultivovat sebevědomí veřejné správy,
chuť k inovacím a experimentům, dávat prostor
těm nejlepším lidem a učit se jeden od druhého.

CO

Festival kreativní byrokracie podporuje
a propojuje úředníky a jejich spojence –
ty, kteří na všech úrovních státní správy
i samosprávy mění svět k lepšímu.
Oslavuje inovace ve veřejném sektoru
a jejich přínos k lepšímu, udržitelnějšímu
a spravedlivějšímu světu. Hledá odpovědi
na otázky a výzvy úředního světa skrze
odborné diskuse i praktické workshopy.

PŘI DRUHÉM ROČNÍKU
FESTIVALU SI BUDEME
KLÁST NEJEN
TYTO OTÁZKY:

Budování důvěry mezi
loajalitou a nestranností

Jaké schopnosti a dovednosti mají
mít lidé, na které se musí spolehnout
politici i veřejnost?
A jak posilovat důvěru mezi volenými
zástupci a profesionálními úředníky?

Inovace napříč úřady

Jak se nenechat zabít resortismem,
posilovat kulturu spolupráce a udělat
prostor pro experiment či nový přístup?

Veřejná tvář nových institucí

Jak se buduje organizační kultura,
otevřenost a důvěryhodná komunikace,
když máte možnost začít od začátku?
A o kolik je náročnější transformovat
existující “baráky?”

Civic tech v praxi

Digitální nástroje soukromého
a nevládního sektoru ve službách států.
Nemusíme si všechno vymyslet sami,
ale umíme si nechat pomoci?

Neznámí hrdinové

Kdo jsou lidé, kteří hýbou českou veřejnou správou?
Co je motivuje a s čím musí bojovat?

New European Bauhaus

Města generují 80 procent světového HDP,
ale také tři čtvrtiny emisí skleníkových plynů.
Jak je stavět krásná a udržitelná zároveň?
A jakou veřejnou správu k tomu potřebujeme?

KONTAKT

Festival proběhne 7.–9. 11. 2022
(nejen) v Centru architektury
a městského plánování CAMP

Adresa:
Vyšehradská 51,
Praha 2
Areál Emauzského kláštera

Veřejná doprava:
Metro B, stanice Karlovo náměstí,
Tramvajová zastávka Karlovo náměstí,
Moráň nebo Palackého náměstí.

Email:
anezka@cesko.digital

PROGRAMOVÉ SCHÉMA
PONDĚLÍ 7. 11. 2022

SUPERÚŘEDNÍK MEZI LOAJALITOU
A NESTRANNOSTÍ

Jak má vypadat budoucnost české veřejné správy?
Legendy české politiky i nové naděje veřejné správy hledají rozhraní a dovednosti, které jsou potřeba pro úspěšnou a smysluplnou práci v nejvýznamnějších veřejných institucích Česka.

A HAVEN FOR CIVIL SERVANTS:
BUILDING A COMMUNITY (ENG)

Connecting people in the public sector to drive innovation, cooperation and more: Lessons from Europe.

DŮVĚRYHODNÁ INSTITUCE MLUVÍ
JINAK: STAVÍME BARÁK OD ZAČÁTKU

Zkušenosti lidí, kteří mají možnost nově naplňovat poslání veřejné instituce. Na čem stojí dobrá organizační kultura a jak zajistit otevřenou komunikaci?

JAK VZDĚLÁVAT STÁTNÍ SLUŽEBNÍKY
PRO ČESKO V DOBĚ GLOBÁLNÍCH VÝZEV

Potřebujeme nové programy, jiný přístup? Nebo je situace nadmíru výtečná?

ÚTERÝ 8. 11. 2022

CIVIC-TECH: POMOCNÁ RUKA
NEVLÁDNÍHO SEKTORU

Technologické nástroje soukromé sféry a nestátních organizací v řadě zemí včetně Česka pomáhají naplňovat veřejný zájem a doplňují veřejné služby. Jaké jsou nejlepší příklady spolupráce a jak pro ni vytvořit větší prostor?

NEW EUROPEAN BAUHAUS

Města hrají centrální roli při řešení výzev dneška. Jak budovat udržitelná a krásná města a jak zapojit jejich inovační potenciál při řešení klimatické krize? Do Prahy přijíždějí zástupci desítek evropských měst sdílet nejen úspěšné projekty, ale i funkční nástroje pro spolupráci.

Hlavní partner
Kdo to připravuje
Partneři